Σκοπός

Ανάπτυξη ενός μοναδικού-καινοτόμου επιχειρηματικού εργαλείου το οποίο θα βοηθήσει τα άτομα του καλλιτεχνικού τομέα να μεταβούν από τη δημιουργικότητα στην εμπορευματοποίηση.

Pop-Up κατάστημα

Η εκπαίδευση που θα παρέχετε θα εστιάσει στο πως να ξεκινήσει κάποιος ένα Pop-up κατάστημα, μέσω ενός οδηγού βήμα-προς-βήμα, καλών πρακτικών και συνεντεύξεων από άτομα που ήδη έχουν ένα τέτοιο κατάστημα.

Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό μάθημα

Το εκπαιδευτικό μάθημα θα εκπαιδεύσει άτομα του καλλιτεχνικού τομέα για τα στάδια εμπορευματοποίησης της εργασίας τους και κατανόησης της θεμελιώσης επιχείρησης.

Πλατφόρμα βασισμένη στο παιχνίδι

Η πλατφόρμα βασισμένη στο παιχνίδι θα βασιστεί σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Τελευταία νέα

Ελέγξτε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις μας από αυτήν την ενότητα.

+

Υπάρχουν πολλά οφέλη στο να ξεκινήσει κάποιος το δικό του Pop-up κατάστημα, όχι μόνο λόγο του ποσού που θα κερδίζει…

Read More...

Η οργάνωση είναι η βασική δεξιότητα που απαιτείται για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του καταστήματός σας. Στην αρχή κάθε έργου…

Read More...

Η επιλογή της τοποθεσίας είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της αποτυχίας ή της επιτυχίας του…

Read More...